Close
การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

ท่านสามารถเลือกสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้เฉพาะในเขตกรุงเทพเท่านั้น

โดยจะดำเนินการจัดส่งเฉพาะวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาทำการ คือ 09.00 -  17.00 น.

(เนื่องจากใช้ระบบการจัดส่งภายในบริษัท)

เฉพาะในกลุ่มสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค
TCC Privilege Mart จะประสานงาน ผู้ผลิตสินค้าภายใน TCC Group หลังจากรายการสินค้าของท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

และจะสรุปรายการสินค้าทั้งหมดตามรอบ ทุกๆ 15 วัน และจัดส่งภายใน 10 วันถัดไป

ตัวอย่าง

สั่งสินค้าระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 31 พ.ค.   จัดส่งภายใน 10 มิ.ย.

สั่งสินค้าระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 15 มิ.ย.      จัดส่งภายใน 20 มิ.ย.

สั่งสินค้าระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. - 30 มิ.ย.    จัดส่งภายใน 15 ก.ค.

กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับสินค้า หลังจากสั่งแล้วมาเกิน 45 วัน รบกวนติดต่อ 02 - 0 2631 1223

สำหรับสินค้าในกลุ่ม Voucher
ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตัวเอง หรือ ส่งตัวแทนไปรับ ดังนี้

กรณีรับด้วยตัวเอง
กรุณาติดต่อคุณกมลสุข หรือ คุณวริสรา ชั้น 52 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ สาทรใต้ โทร 02-344-6666 ต่อ 4180
E-mail : Warisara.w:-!tcc-land.co.th หรือ kamolsuk.p:-!assetworld.co.th

กรณีส่งตัวแทนมารับแทนได้ กรุณา
- Print เอกสารการสั่งซื้อสินค้า
- แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อม บัตรพนักงาน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา


•จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่อยู่ที่บ้าน หรือติดต่อไม่ได้
ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อล่วงหน้า เพื่อนัดหมายรับสินค้า ท่านจึงสบายใจเรื่องการจัดส่งสินค้า ว่าสินค้าจะมีผู้รับที่แน่นอน


•TCC Privilege Mart สามารถจัดส่งสินค้ามายังที่ทำงานสของฉันได้หรือไม่
TCC Privilege Mart จะจัดส่งสินค้าของท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้บนหน้า "ข้อมูลการจัดส่ง" ซึ่งอาจเป็นที่อยู่ที่บ้านของท่าน หรือที่อยู่สำนักงาน ก็ได้


•TCC Privilege Mart มีบริการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือไม่
บริการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศยังไม่มีให้บริการ ณ ขณะนี้