Close
วิธีการสั่งซื้อสินค้า และเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

·         เข้าเวปไซค์ https://tccprivilege.tcc.co.th/

·         ทำการสมัครสมาชิก ด้วย email ของบริษัท (กรณีไม่มี email สามารถชมสินค้า และฝากเพื่อนซื้อได้)

·         สามารถสร้างรหัสใหม่ได้เอง โดยไม่ต้องใช้รหัสที่ทำงาน

·         หากไม่ทำการสมัครสมาชิก ระบบจะไม่ทำการแสดงราคาสินค้า

·         ทำการ log in เพื่อดูรายละเอียดสินค้า และราคา

·         เข้าสู่ขั้นตอนการชำระสินค้า ซึ่งระบบจะขึ้นต้นหมายเลขบัตรเครดิต TCC Privilege Card 6 ตัวแรกไว้ให้

·         กรณีสินค้านั้นๆ มีจำนวนจำกัด จะพบในเงื่อนไข และจำนวนโควต้าแสดงไว้ในรายการ

·         ราคาพิเศษสำหรับสินค้าในเครือ TCC มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานและครอบครัวในกลุ่ม TCC ได้รับสิทธิพิเศษอย่างเต็มที่ ไม่ได้มุ่งเน้นให้พนักงานนำไปจำหน่าย

ระยะเวลาการสั่งสินค้า / รอบการสั่งสินค้า    

จำหน่ายสินค้า ในเฟส 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 17-22 ธ.ค. 57 (ระบบปิดทำการรับ Order ในวันที่ 22 ธค. เวลา 9.00น.)

สำหรับเฟสถัดไป คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในเดือนมีนาคม 2558

หมายเหตุ

1.    บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำกัด หรือ TCC Privilege Card Co.,Ltd. คือ “บริษัท ที่บริหาร จัดการ และดำเนินการเว็ปไซค์และแอปพลิเคชั่น TCC Privilege” ซึ่งจะมีข้อมูลตามที่บริษัทผู้ผลิต หรือ บริษัทจัดจำหน่ายสินค้า แจ้งมาเท่านั้น

2.    กรณีเอกสาร หรือ สินค้าที่ได้รับไปแล้ว ชำรุดหรือเสียหาย ทางบริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี

3.    กรณีที่พนักงานที่ไม่สามารถรับสินค้าได้ สามารถถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และบัตรพนักงาน พร้อมมอบฉันทะให้เพื่อนมารับแทนได้

4.    กรณีไม่มารับสินค้าภายในวันที่ 9 มกราคม 2258 สินค้าคงค้างทั้งหมดจะถูกจัดส่งมาเก็บที่อาคารอาคเนย์ โดยท่านสามารถติดต่อรับสินค้าได้ที่ คุณสมหมาย 02-631-1311  ต่อ 5362

5.    บริการการจัดส่งสินค้าในเขตอาคารสำนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้