Close
ความรับผิดชอบ

tccprivilege.tcc.co.th  คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมสิทธิพิเศษซึ่งจะมีข้อมูลตามที่บริษัทผู้ผลิต หรือ บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าแจ้งมาเท่านั้น โดยพนักงานในกลุ่มทีซีซีสามารถเลือกซื้อสินค้า และบริการได้ในราคาพิเศษ เพียงจ่ายผ่านบัตร TCC Privilege Card  โดยแบ่งเป็น 6 หมวดสินค้าใหญ่ๆ คือ

•  อาหารและของว่าง

•  เครื่องดื่ม

•  โรงแรม และกิจกรรมยามว่าง

•  ร้านอาหาร

•  กลุ่มประกันและการเงิน

•  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน

•  อุปกรณ์ไฮเทค

•  กิจกรรมเพื่อความบันเทิง

•  อื่นๆ

หมายเหตุ สำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายโดยเว็บไซต์ tccprivilege.tcc.co.th มีใบรับประกันการใช้งานจากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าโดยตรง  โดยผู้ซื้อสินค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์, ขั้นตอนการจัดส่ง และรายละเอียดการเปลี่ยน/คืน สินค้าในกรณีสินค้าชำรุด ได้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ http://www.voltztore.com/ โทร: 0-2367-1555  ได้ทุกวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.30 น.