Close
นโยบายการรักษาความปลอดภัย

บริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จำกัด ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกซ์ให้กับเว็บไซต์ในเครือ กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ทางบริษัทฯ ได้ใช้การเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) ตลอดทุกขั้นตอนของการสั่งซื้อสินค้า เพื่อป้องกันการละเมิดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ บริษัทฯ ได้ติดต่อประสานงานกับธนาคารชั้นนำของประเทศไทยและธนาคารอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อให้บริการการชำระเงินที่ปลอดภัย ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติทั้งหมดจะทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร โดยทางบริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ของลูกค้า ไว้ในระบบ จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้า ที่ซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯ ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด


นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว
    บริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์อันรวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือได้นำเสนอบริการความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน โดยบริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไว้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตามนโยบายซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลส่วนตัว  
ในการที่ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนเสียก่อน ซึ่งในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ทางเว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล และข้อมูลมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์, เพศ, ที่อยู่จัดส่งสินค้า และข้อมูลบัตรเครดิต

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯ อาจทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสินทรัพย์ในการทำการขยาย หรือยุบรวม บริษัท (รวมถึงการโอนที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลายหรือการล้มละลายดำเนินการ) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจหรือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปองค์กรเสนอขายหุ้นหรือ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในความควบคุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับหมายศาล หรือคำสั่งการปกครองของรัฐ หรือความจำเป็นอื่นๆ ของกฎหมาย หรือเมื่ออยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ เพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ หรือ สิทธิของผู้อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริการรับเปลี่ยน/คืน สินค้า
บริษัทฯ มีบริการเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากกระบวนการจัดส่ง หรือ สินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดที่เว็บไซต์แจ้ง ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยน/คืน หรือสอบถามรายละเอียดกับพนักงานได้ที่เบอร์ เบอร์ 0-2367-1555 ทุกวันทำการ (จ-ศ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.

5. บริการรับประกันสินค้า
สินค้าที่จัดจำหน่ายในเว็บไซต์ของบริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จำกัด จะมีระยะเวลาการรับประกัน ตามที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้ากำหนด โดยเมื่อสินค้าเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้ากับทางบริษัท หรือเจ้าของสินค้าได้โดยตรง

เนื่องจากการรับประกันสินค้าของทางบริษัท มีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้า  ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า
หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. บริการติดตามสถานะคำสั่งซื้อ
ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อออนไลน์ของได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเข้าไปที่หน้า www.VoltZtore.com/order-tracking หลังจากนั้นใส่หมายเลขคำสั่งซื้อของ และอีเมล