Close
ผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย
เรียงตาม:
ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) สะดวก รวดเร็ว หาซื้อง่าย ได้ราคาประหยัด พร้อมความคุ้มครองพื้นฐานเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ
ลดเลย 33%
ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) สะดวก รวดเร็ว หาซื้อง่าย ได้ราคาประหยัด พร้อมความคุ้มครองพื้นฐานเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ
SAVE 33%
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ สุขใจ ทุนประกัน 1,000,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลกตลอด 24 ชม. และ ไม่ต้องตรวจสุขภาพพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลของคุณจากอุบัติเหตุ
ลดสูงสุด 25%
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ สุขใจ ทุนประกัน 200,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลกตลอด 24 ชม. และ ไม่ต้องตรวจสุขภาพพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลของคุณจากอุบัติเหตุ
ลดสูงสุด 25%
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ สุขใจ ทุนประกัน 500,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลกตลอด 24 ชม. และ ไม่ต้องตรวจสุขภาพพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลของคุณจากอุบัติเหตุ
ลดสูงสุด 25%